Bidrag för utfört BPH

Inom avdelningen har vi svårt att arrangera BPH-tillfällen som är tillgängligt för alla våra medlemmar. Därför har SPK Norra avdelningens styrelse beslutat att de medlemmar som genomför BPH skall erbjudas möjligheten att få tillbaka 200 kr på sin avgift för BPH-beskrivningen. Ansökan om avgiften ska ske senast 1 månad efter genomfört BPH. För att kunna ansöka behöver hunden vara helägd av medlemmar från Norra avdelningen.
 
Du sänder in ägarbevis på hunden, kvitto på inbetald BPH-avgift, en kopia på protokollet av det genomförda BHP:et samt inbetalningsuppgifter till vår kassör kassor.norra@pudelklubben.se