BPH-beskrivning i Nordmaling 19/10

Vill du göra en beteende- och personlighetsbeskrivning av din hund?
Norra avdelningen anordnar ett BPH för pudlar i samarbete med Strandvallens hundskola i Nordmaling den 19 oktober. Du kan läsa mer om BPH och Strandvallen på denna sida: http://www.strandvallenshundskola.com/bph.html

Svenska pudelklubben norra avdelningen ger ett bidrag och reducerar anmälningsavgiften för varje anmäld, medlem i pudelklubben, med 200 kr.

Anmälan öppnar den 20 juni kl. 09:00. Platserna är begränsade och ges till de som först anmält sig. OBS anmälan är bindande.

Anmälningsavgift: 700 kr ordinarie anmälningsavgift 900 kr

Anmälan

Bekräftelse skickas några dagar efter att anmälan är gjord. Om alla platser är tagna placeras du på en reservlista.

Information om hur betalning görs skickas till anmälda personer några dagar efter att anmälan är gjord.

Vid frågor kontakta ordf.norra@pudelklubben.se