Skip to content
62498882_2512463622149329_3954949080366448640_n

Beteende och Personlighetsbeskrivning för hund (BPH)

BPH är en beskrivning av en hunds beteende och personlighet. Ett sätt för både hundägare och uppfödare att utvärdera sin hunds/uppfödnings mentalitet.

BPH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd utan är en beskrivning av hur hunden reagerar i olika situationer vid just det tillfället. Förutom att vara en del av uppfödarens avelsutvärdering kan det ge dig som ägare en hint om hur din hund reagerar på olika saker – som kan kopplas till vardagliga situationer. Genom vetskap om hur din hund reagerar på exempelvis plötsliga ljud, konstiga underlag eller personer som för hunden agerar hotfullt kan du vara ett bättre stöd för din hund i vardagen. Du åker hem med samma hund du kom dit med, se det som en spännande, rolig och lärorik dag i ert gemensamma liv. 

Vill du veta mera om BPH? Besök Svenska Pudelklubbens sida för BPH via följande länk; https://pudelklubben.se/for-pudelagare/beteende-och-personlighetsbeskrivning/


Planerade BPH 2021

» 13 juli Nordmaling

Plats: Nordmaling, Strandvallens hundskola
Anmälan: https://forms.gle/vd3Pq9LrRvQNaJ8x5
Anmälan öppnar den 14 juni kl. 09:00. Platserna är begränsade och ges till de som först anmält sig. OBS anmälan är bindande!
Anmälningsavgift: 800 kr (Ordinarie anmälningsavgift 1000 kr)
SPK Norra avdelningen ger ett bidrag och reducerar anmälningsavgiften för varje anmäld som är medlem i SPK med 200 kr.
 
Information om hur betalning görs skickas till anmälda personer några dagar efter att anmälan är gjord.
Vid frågor kontakta ordf.norra@pudelklubben.se

Anpassning utifrån rådande Covid-19 rekommendationer görs och information om detta skickas ut efter anmälan.