Skip to content

» KOMMITTÉER 

Norra avdelningen har kommittéer som ansvarar för olika aktiviteter och intressen inom avdelningen.

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉEN

Utställningskommittén ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera norra avdelningens utställningar. Kommittén kan välja att ta hjälp av fler personer för att göra detta.

Kommittén har en sammankallande som ingår i styrelsen. Därutöver kan kommittén bestå av valfria personer beslutade av styrelsen. Kommittén beslutar inom sig fördelning av övriga ansvarsuppgifter.

Personer i kommittén

– Maria Karlsson (Sammankallande)
– Ellen Johandahl
– Sara Jonsson
– Isac Adolfsson
– Oliva Steinholtz

Kommitteer

————–

AKTIVITETSKOMMITTÉN

Aktivitetskommittén ansvarar för att planera och genomföra norra avdelningens aktiviteter utöver utställningar. Utskottet har norra avdelningens ombud till hjälp för att göra detta.

Kommittén har en sammankallande som ingår i styrelsen. Kommittén kan därutöver bestå av valfria personer beslutade av styrelsen. Kommittén beslutar inom sig fördelning av övriga ansvarsuppgifter.

Personer i kommittén

– Marita Nordin (sammankallande)
– Sven Lindahl
– Maria Wassberg

Kommitteer

————–

ARBETSUTSKOTTET

Arbetsutskottets uppgift är att besluta om frågor rörande styrelsens arbete som är brådskande och av mindre karaktär.
Består av ordförande Thomas Wahlström och vice ordförande Helena Troéng.

 

Kommitteer

————–

————–