Skip to content

» UTSTÄLLNING

Är du nyfiken på vad man egentligen gör på en utställning? Eller kanske intresserad av att ställa ut din pudel?
Här nedan hittar du lite kortfattad information om utställning. Vill du veta mer så har SKK en informationsbroschyr där du hittar mer information. 

 
Valpar
Valputställningar är alltid inofficiella d.v.s. resultaten skickas inte in för registrering hos Svenska Kennelklubben SKK. Svenska Pudelklubben SPK anordnar valputställningar för valpar mellan 4-9 månaders ålder. På SKK:s utställningar måste valparna vara minst 6 månader för att få delta.
Valpar konkurrensbedöms och lovande valpar kan tilldelas hederspris HP.

Konkurrensbedömning innebär att hundarna inbördes placeras i ordningen 1:a (rött band), 2:a (blått band), 3:a (gult band) 4:a (grönt band). Alla valpar får en skriven kritik. Bästa hanvalp och bästa tikvalp som erhållit HP tävlar mot varandra om Bäst i Rasen BIR. Den vinnande valpen i rasen möter sedan de andra vinnande valparna i andra raser (eller storlekar om det är en pudelklubbsutställning) i en final. 

Vuxna 
Från det att hunden fyllt 9 mån. och anmälts till en officiell utställning skickas alla resultat in för registrering hos Svenska Kennelklubben.
Varje hund kvalitetsbedöms, det innebär att hunden bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör och mentalitet jämfört med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga i klassen deltagande hundar.

Varje hund tilldelas ett kvalitetspris, antingen: 

 • Excellent (exc)
  Tilldelas hunden Excellent (utmärkt) betyder det att domaren anser att hunden mycket väl motsvarar rasens standard, presenteras i utmärkt skick och har en utmärkt helhet.
 • Very Good (vg)
  Hunden motsvarar väl rasens standard, är välbalanserad och i god kondition.
 • Good (g)
  Hunden motsvarar rasens standard och har exteriöra fel som är av mindre framträdande karaktär.
 • Sufficient (s)
  Hunden motsvarar rasens standard men har inte rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.
 • Disqualified (d) 
  hunden visar i ringen ett aggressivt eller typiskt flyktbeteende eller har anatomiska defekter som väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet. Tilldelas också den hund som är exteriört otypisk eller har för sin ras diskvalificerande fel eller är kryptorchid (inte har båda testiklarna helt nere i pungen).
 • KEP (kan ej prisbelönas) kan tilldelas hundar som t.ex. har brister i uppvisnings-och ringkultur, är halta eller visas i dålig kondition.

Alla hundar som tilldelats Excellent (rött band) och i de fall då färre än fyra hundar fått Excellent även de hundar som fått Very Good (blått band), tävlar vidare i klassens konkurrens. Domaren placerar 4 hundar (1:a, 2:a, 3:a, 4:a). 

Den eller de hundar som tidigare fått Excellent och som domaren tycker håller certifikatkvalitet tilldelas CK. Alla hundar med CK tävlar vidare i bästa hanhundsklass/resp. tikklass.

Anmälda hundar tävlar i den klass de för dagen uppnått åldersmässigt.

» Juniorklass (JKL) för hundar som är mellan 9-18 månader går i juniorklass .

» Unghundsklass (UKL) för hundar mellan 15-24 månader.

» Öppenklass (ÖKL) är öppen för hundar som är från 15 mån och uppåt. .

» Championklass (CHKL) för hundar som redan är champion. Även championhundar kvalitets- och konkurrensbedöms. Hundar som domaren anser vara värdiga champions tilldelas CK.

» Veteranklass (VETKL) är för hundar över 8 år. I denna klass tillämpas också både kvalitets- och konkurrensbedömning. CK kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som fått Excellent. Den bästa tikveteranen möter bästa veteranhanen och tävlar om att bli bästa veteran i rasen. 

I bästa hanhundsklass resp. tikklass tävlar de hundar som fått CK. Hundarna konkurrensbedöms och certifikat (CERT) tilldelas bäst placerad hund som inte redan är champion.

På SKK:s internationella utställningar delas även CACIB ut. Det är ett internationellt certifikat och delas ut till bäst placerade hund i Bästa hanhunds- resp. tikklass som är berättigad till att tävla om CACIB. Hund som anmälts i junior – eller veteranklass äger inte rätt att tävla om CACIB.

Reserv-CACIB tilldelas 2:a placerad i Bästa hanhunds- resp. tikklass. som är berättigad till att tävla om CABIB.
För pudelns del tävlar hundarna om CACIB efter färgtillhörighet.

Toypudel: aprikos, röd, brun, grå (silver), svart, vit- tävlar om ett gemensamt CACIB

Dvärg, mellan och storpudel: Brun, svart och vit tävlar om ett gemensamt CACIB. Aprikosröd och grå (silver) tävlar om ett gemensamt CACIB.

Bästa hane och bästa tik tävlar om
BIR= Bäst I Rasen
BIM = Bäst I Motsatt kön

Hund som blivit BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om bäst i grupp. Pudlarna tävlar i grupp 9 sällskapshundsgruppen.