Revisorer
Tommy Näslund
Ansmark 208
905 82 Umeå
090-425 91
070-266 10 55

Mona Johandahl
Ringvägen 6
904 21 Umeå
090-12 44 56
070-608 44 82

Revisorsuppl.
Maria Hortlund
Ingrid Hansson