Bidrag för genomfört BPH

Inom avdelningen har vi svårt att arrangera BPH-tillfällen som är tillgängligt för alla våra medlemmar. Därför har SPK Norra avdelningens styrelse beslutat att de medlemmar som genomför BPH skall erbjudas möjligheten att få tillbaka 200 kr på sin avgift för BPH-beskrivningen. Ansökan om avgiften ska ske senast 1 månad efter genomfört BPH. För att kunna ansöka behöver hunden vara helägd av medlemmar från Norra avdelningen.

OBS! De som utfört BPH under år 2023 kan ansöka nu eftersom informationen kommer ut först nu men framgent är det senast 1 månad efter genomförandet som gäller.

Du sänder in ägarbevis på hunden, kvitto på inbetald BPH-avgift, en kopia på protokollet av det genomförda BHP:et samt dina inbetalningsuppgifter till vår kassör kassor.norra@pudelklubben.se