Information från Styrelsen.

Corona.

Styrelsen för Södra avdelningen hade igår kväll ett extrainsatt möte med anledning av den löpande informationen kring Corona-virusets spridning och följdverkningar.

SKK uppdaterade sin information igår den 27 mars. Gå gärna in på deras hemsida.

Se länken.

Inställda länsklubbsutställningar efter SKK:s beslut

  • Malmö 28-29 mars
  • Västerås 25-26 april
  • Lidköping 2-3 maj
  • Hässleholm 23-24 maj
  • Piteå 30-31 maj
  • Gimo 30-31 maj
  • Vännäs 13-14 juni

Därutöver ställs utbildningar, konferenser och mindre aktiviteter in.

Mot bakgrund av SKK:s ställningstagande beslutade styrelsen för Södra avdelningen igår att

  • ställa in  rasspecialen i Hässleholm den 23 maj och att
  • ställa in Pudelns dag den 6 juni.

Tyvärr måste vi konstatera att dessa beslut sträcker sig över sommaren. Vi jobbar dock vidare med planering för hösten och hoppas allt är så lugnt att vi kan genomföra det vi önskar.

Kursen i vardagsvård i Eslöv för Victor Nilsson var välbesökt och uppskattad och den återkommer i höst, troligen under oktober månad.

Den årligen återkommande klipphelgen med fest för alla medlemmar avser vi att ordna och några kontakter har tagits kring instruktör. Vi hoppas den kan bli av!

Vi har erbjudande från medlemmar som vill anordna pudelpromenader och vi förnyar de tankarna efter sommaren.

Ett par medlemsmöten under hösten har vi i tankarna med föresläsningar och enkelt samkväm. Kontakter har tagits med föreläsare och vi återkommer.

Slutligen, vi arbetar för att eventuellt kunna anordna en utställning i september som ersättning för de vi inte kunna genomföra under våren. Det är dock inte ett arbete eller beslut som helt ligger hos oss i Södra avdelningen så vi återkommer om vi lyckas med detta.