Skip to content

Kommittén jobbar med all planering av kommande arrangemang, såsom bokning av domare, ringsekreterare, och utställningsplatser, även inköp av priser och rosetter.

Som alla vet behövs det mycket arbete för att få en utställning att fungera, så vi behöver all hjälp vi kan få! Du som har frågor, förslag eller är intresserad kontakt oss:

Utställningskommittén 

För frågor kring utställningar och anmälningar per post:

Cecilia Hörnlund – sammankallande

Alexis Malmkvist

Michaela Angel

Barbro Hagersten

Nancy Andreassen

Vid utställningar hjälper hela styrelsen till.Uppdragen i utställningskomitén fördelas enligt följande:

Huvudansvarig: Cecilia Hörnlund 

Lokalansvarig: Cecilia Hörnlund

Material och släpansvarig: Caroline Riveros

Sponsor och prisansvarig: Alexis Malmkvist, Nancy Andreassen

Administrationsansvarig för anmälningar, dogpaws: Cecilia Hörnlund

Ringsekreterar samt domaransvarig: Domargruppen, Cecilia Hörnlund

Rosettansvarig: Michaela Angel och Cecilia Hörnlund

Lotteriansvarig: Michaela Angel och Nancy Andreassen