Skip to content

Södra avdelningen

Svenska Pudelklubben Södra avdelningen är en av fyra avdelningar i Svenska Pudelklubben. Vi arbetar självständigt och är den närmaste kontakten med medlemmarna. Södra är en ideell förening, med egen styrelse och våra riktlinjer är att  hålla oss inom ramen för SPKs stadgar, bestämmelser & föreskrifter samt bedriva SPKs regionala verksamhet enligt avdelningens stadgar § 17. 

Du tillhör automatiskt en avdelning, baserat på din postadress, när du är medlem i Svenska Pudelklubben. Här hittar du aktiviteter såsom kurser, föreläsningar och annat;  allt från pudelns skötsel, pudelpromenader, läger till utställningar och prov. Via våra ombud hittar du vad som sker i just ditt område. Saknar du ett ombud i närheten? Är du själv kanske intresserad av att bli ombud och samla likasinnade pudelentusiaster? Ta kontakt med oss på styrelsen.sodra@pudelklubben.se

Webbpolicy

Svenska Pudelklubben följer Svenska Kennelklubbens webbpolicy för webbplatser.
För att allt ska hållas uppdaterat finns nedan direktlänkar till SKK dokument;

SPKs Integritetspolicy hittar ni här

BLI MEDLEM I SVENSKA PUDELKLUBBEN

Vill Du lära känna din ras bättre?

Gör som många andra pudelvänner – få ut största möjliga tillfredsställelse och glädje av ditt pudelägande: bli medlem i Svenska Pudelklubben!

De 4 avdelningarna

Avdelningarnas mål är att inom ramen för SPKs stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva SPKs regionala verksamhet.

 1. För att nå uppsatt mål skall avdelningen
  informera och sprida kunskap om SPK – dess mål, organisation och
  arbetsformer
 2. informera om pudeln och dess användningsområden
 3. anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SPK: s
  och SKK: s bestämmelser
 4. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika
  egenskaper kan komma till användning
 5. anordna verksamheter i enlighet med SPK: s direktiv
 6. avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SPK
  eller när annan anledning föreligger
 7.  delta i samråd inom och utom SKK-organisationen
  (källa: stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben).
Om avdelningen
Om avdelningen