Skip to content

Avel och Uppfödarkommittén

Uppfödarkommittén arbetar med uppfödar- och avelsfrågor.

Eftersom vi försöker att jobba med frågor som kan intressera så tar vi tacksamt emot förslag.

Kontakta oss i kommittén: 

Kicki Nielsen – sammankallande

Kontakta