Uppfödarkommittén

Uppfödarkommittén arbetar med uppfödar- och avelsfrågor.

Eftersom vi försöker att jobba med frågor som kan intressera så tar vi tacksamt emot förslag.

Kontakta oss i kommittén: uppfodarkommitten.sodra@pudelklubben.se 

Christel Tevin
ordf.sodra@pudelklubben.se
0739-882050

Cecilia Hörnlund
viceordf.sodra@pudelklubben.se
0702-525444