Vi har tagit beslutet att ställa in den årliga traditionen Pudelns dag 2021 6/6 pga covid19. Vi blickar istället framåt mot Pudelns dag 2022.