Skip to content

SPK:södras Strömsnäsbrukutställning 2015

SPK:södras utställning i Strömsnäsbruk 2015

Datum: 28 mars 2015 Plats: StrömsnäsbrukDomare: Louise Cunningham

Bedömningsordning: dvärg, toy, stor och mellanKlasser: valpklass 4-6, valpklass 6-9, juniorklass 9-18, unghundsklass 15-24, öppenklass 15-, championklass och veteranklass över 8 år.

Anmälningsavgifter: valpklass 180 kr, juniorklass, unghundsklass, öppenklass och championklass 295 kr.

Veteran 220 kr. Från tredje hund är det halva priset i officiell klass. (gäller ej valpar och veteraner)

Sista anmälningsdag via SKK internetanmälan är 9 mars kl. 12.00 på dagen. (OBS detta gäller endast SKK Internetanmälan via länken kennet.skk.se/internetanmalan)

Anmälan kan skickas per post. Då är sista anmälnings – och betalningsdag den 2 mars

SKKs tresidiga blankett används och skickas in odelad.

Betalning på BG 5798-0633, Spk södra avd.

Adress:

Lena Lundgren

c/o Ingela Persson

Tagmadsvägen 15

261 93 Saxtorp

Suppleanta.sodra@pudelklubben.se

För mer info kontakta:
utstallning.sodra@pudelklubben.se eller
Helén Hettinger, Tel. 0705-79 9503 måndag
till torsdag mellan 18.00 till 20.00.

Vandringspris som delas ut vid SPK:södras utställning i Strömsnäsbruk:

Avatar’s VP till BIS-vinnande pudel.

Åldersgräns, vaccinationsbestämmelser m.m se utställningsbestämmelser