Skip to content

                  Styrelsen SPK Södra

styrelsen.sodra@pudelklubben.se

 Ordförande:

Fredrik Nilsson

Trädgårdsgatan 16

275 32 Sjöbo

0416-511002

ordf.sodra@pudelklubben.se

Vice ordförande samt

Uppfödarkommittén
Christel Tevin
Långåkravägen 50
241 35 Eslöv
0739-882050

viceordf.sodra@pudelklubben.se

uppfodarkommitten.sodra@pudelklubben.se

Sekreterare:

Karin Mars

Dag Hammarskjölds väg 3 B

224 64 Lund

046-304567 / 0767-637947

sekr.sodra@pudelklubben.se

Ordinarie ledamöter:

Utställningskommittén:

Doris Backe

Dotebygd 1383

287 91 Strömsnäsbruk

0433-21021

ledamota.sodra@pudelklubben.se

utstallning.sodra@pudelklubben.se

Kommittén för pudel- och medlemsvård:

Lene Strandvad

Brammarpsvägen 112
262 98 Hjärnarp
0431-455244 / 0708-142169

ledamotb.sodra@pudelklubben.se

aktivitet.sodra@pudelklubben.se

anmalan.sodra@pudelklubben.se

Informationskommittén och webmaster södra:
Jessica L Pettersson
Backvändan 9
243 32 Höör
0709-492624

ledamotc.sodra@pudelklubben.se

webmaster.sodra@pudelklubben.se

Kommittén för arbetande pudlar:

Cecilia Hörnlund

Ugglebo 110

388 99 Påryd

0702-525444

ledamotd.sodra@pudelklubben.se

Suppleanter:

Berit Peterson

Hörja 5043

282 94 Hörja

0768-054501

suppleanta.sodra@pudelklubben.se

Kommittén arbetande pudlar

Jenny Pettersson

Larmv. 10 B

254 56 Helsingborg

0730-296501

suppleantb.sodra@pudelklubben.se