Vi ansvarar för Södra avdelningens hemsida och facebook, vill du ta kontakt med oss når du oss båda via 

webmaster.sodra@pudelklubben.se 

Jenny Maltin
info@propet.se

Emma Jarleswärd
ledamotc.sodra@pudelklubben.se

Blimedlemfyrkantig
Aktiviteter

Aktiviteter

Facebook Pagelike Widget