Skip to content

Årsmöte 2014

Till årsmötet hade 28 medlemmar slutit upp. Det började med väldigt god mat och kaffe med  ljuvliga minifastlagsbullar och alla försåg sig glatt.

Mötet hölls i gemytlig stämning med Jonas Öhrn som ordförande. Verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning redovisades och diskuterades varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Alla val togs enligt valberedningens förslag med undantag av en förändring, där ett nytt namn kom till bland delegaterna till pudelfullmäktige.

Propositionen rörande ”flerfärgade pudlar” antogs enhälligt.

Avgående styrelseledamöter, Fredrik Nilsson, Anita Sjöholm och Margareta Plym, avtackades. Det verkade som om de redan ångrat sig och egentligen hade velat stanna kvar. Det bådar gott för framtiden, då vi även framöver kanske kan räkna med hjälp från dem vid olika evenemang.

Slutligen vidtog utdelning av alla vandringspriser och andra utmärkelser. Sedan några år får pristagarna inte ta vandringsprisen med sig hem. För första året fick de lyckliga vinnarna nu inglasade diplom med foto av priset, något som verkade vara mycket uppskattat.

Alla pudlar, som blivit champions eller tagit LP 1 och LP 2 under 2013, kan få en stor fin rosett. De stolta pudelägare, som tagit denna möjlighet, poserade glatt inför kameran.

En nyhet för året var ”SÖDRAS STJÄRNOR”, om vilka man kan läsa på annat ställe.

För styrelsen avslutades dagen med ett konstituerande styrelsemöte, där de olika posterna fördelades som det står i ordförandens rader.

Avgående styrelseledamöter avtackades

Ordföranden Fredrik Nilsson

Sekreteraren Anita Sjöholm

Ledamoten Margareta Plym

 

Ägarna till pudlar, som under 2013 blivit champion eller tagit lydnadsdiplom, fick rosetter.

Från vänster: Mikael Nilsson, Anita Sjöholm, Viktor Nilsson, Lena Tellberg, Helena Tevin, Lena Lundgren, Ann-Louise Hansson och Monica Olsson.