Skip to content

BPH, som står för beteende- och personlighetsbeskrivning hund, är en mentalbeskrivning som passar alla hundar. När en hundras uppnår 200 BPH-beskrivna individer får ras- och specialklubben en detaljerad, rasspecifik sammanställning. De innehåller massor av information om rasens BPH-resultat. Det så kallade spindeldiagrammet förklaras och det ges tips om hur det kan tolkas och användas. I 200-analysen redovisas den beteendevariation som rasen uppvisar inom BPH, exempelvis lekfullhet, socialitet, rädsla och hotfullhet, i form av stapeldiagram. 

Därför behövs analyserna
Kommittén för hundars mentalitet, KHM, har som ambition att Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, ska bli ett väl använt verktyg inom klubbarnas avelsarbete. Därför har de tagit fram 200-analys och 500-analys. De är värdefulla för klubbarnas arbete kring mentalitet, exempelvis inom den rasspecifika avelsstrategin, RAS. Men de kan även vara spännande för den enskilda hundägaren att ta del av.

Klicka på länkarna nedan och ta del av 200-analysen för storpudel.