RAS och hanhundsanvändning

Nu finns “Årlig utvärdering av RAS“, “Användning av hanhundar 2011“, “Användning av hanhundar 2012” samt “Redovisning om SPKs uppföljning av RAS under 2012” tillgängliga på hemsidan.