Vad är index för HD?

Information från SKK om index för HD och ED hittar du här