Avel 2013, broschyr med samlad info

Information om organisation, policy och regelverk inklusive det genetiska hälsoprogrammet

Hundens betydelse kan knappast överskattas och avel och hunduppfödning engagerar många människor. ”Att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren
och hundägandet” nämns allra först i SKKs målparagraf och står även på främsta plats i varje ansvarsfull hunduppfödares målsättning. Detta mål är också det som styr utformningen av de dokument av olika slag som har med hundavel att göra och som är samlade i detta dokument. Här kan ni bland annat hitta information om policy, regelverk och det genetiska hälsoprogrammet.”