Referat från REC-mötet i Frankrike

Här kan alla intresserade läsa vad som diskuterades på REC-mötet (Europeiska Pudelunionen) i Frankrike!

Referat REC-mötet i Frankrike!

SPK