Info om PudelNytt nr 3/14

På grund av tekniska problem höll några av annonserna i PudelNytt nr 3/14 inte den  kvalitén man kan begära.

Felet är lokaliserat och åtgärdat!

Nu hoppas vi att våra medlemmar ska skicka in annonser, kåserier, intressanta artiklar och hjälpa till att göra julnumret till den trevliga och efterlängtade julläsning det brukar vara.

Skicka Ert material till; pudelnytt@pudelklubben.se senast den 1 november!

SPK/CS

pudelnytt