Nytt hälsoprogram för storpudel!

 

Nytt hälsoprogram

Här hittar du: Policyuttalanden SKK AK (klicka på länken)

Förändring gällande hälsoprogram på Storpudel 2014-11-10
SKK/AK nr 5/2014
§ 95 Hälsoprogram

Ansökan om förändring i hälsoprogram för storpudel
Det förelåg en ansökan från Svenska Pudelklubben om att få lägga sitt hälsoprogram på nivå 2 istället för nuvarande nivå 3. Det skulle innebära att man slopade krav på att föräldradjur ska ha HD A eller B för registrering av storpudel. Klubben motiverade ansökan bland annat med att man vill öka avelsbasen för de mindre vanliga färgerna och pekar även på att Sverige som enda nordiska land har krav enligt hälsoprogram för HD nivå 3.

AK tog del av den utvärdering som klubben gjort och konstaterade att det nu tillgängliga underlaget styrker klubbens önskemål om att ändra hälsoprogram för storpudel avseende HD från nivå 3 till nivå 2.

AK beslutade att tillstyrka Svenska Pudelklubbens ansökan. Beslutet innebär registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell HD-status. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.

SPK logga