Nyheter – Information

Reviderad standard för Pudel och remiss för översättning

Svenska Kennelklubben (SKK) har erhållit reviderad standard för pudel från FCI.
Standarden har behandlats av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor och nu har deras förslag till översättning sänts till Svenska Pudelklubben (SPK) för yttrande.
Remisstiden är tre månader, vilket innebär att SPKs yttrande ska vara SKK tillhanda senast den 5 september 2015.

———————————————————————————————————————-

HD index på Pudel, stor SPK logga

Om Ni klickar på raden ovan finns där en sammanfattning!
(Det är för mycket text att ha här direkt)

——————————————————————————