Pudel-SM 2015 ställs in!

Pudel-SM 2015.
Svenska Pudelklubben har tagit beslut om att ställa in Pudel SM 2015.
Detta på grund av avsaknad av en samarbetspartner inom SBK-organisationen, som vi anser är nödvändigt för att arrangemanget ska gå att genomföra gällande plats, utrustning funktionärer m.m. Centralstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta vidare med framtida Pudel-SM.