Annons i PudelNytts julnummer?

Nästa nummer av PudelNytt är nr 4 som kommer till jul
julpudel

Redaktör: Jessica Björling Brännlund, Lindom 150, 871 91 Härnösand
Telefon: 0611-714 15

Manusstopp PN