Reviderad standard för pudel!

FCI-nummer 172
FCI-standard på franska publicerad 2015-01-23
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2014-11-03
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2015-10-07

Ny standard
Klicka på bilden!