Index för bättre ledhälsa!

Föreläsningsmaterial indexutbildning (inlagt 2015-11-19)

Artikel om index
En artikel från SKK som besvarar frågan:skk_logo (1)
Vad innebär index?

Läs mer på skk.se! under rubriken Uppfödning/Hälsa/Hälsoprogram finns mer information om index för HD och ED samt svaren på de vanligaste frågorna om index. Dessutom finns i boken ”Hundavel i teori och praktik” ett särskilt kapitel som handlar om skattning av avelsvärden.