Rasspecifika AvelsStrategier RAS

Pudelklubbens RAS (rasspecifika avelsstrategier), håller på att revideras. Håll koll på Din avdelnings hemsida/Facebooksida för att se vad som planeras.
Har du som medlem tankar och åsikter om vårt RAS-dokument kan de även framföras direkt till SPK/CS på epost: sekr.cs@pudelklubben.se

Klicka på denna länk så kommer Du direkt till nuvarande RAS!

Förslaget till nytt reviderat RAS ska SPK loggaskickas in till SKK för godkännande 2016-06-01