Inbjudan till Indexutbildning

SKK välkomnar uppfödare och hanhundsägare av indexras att delta vid en kostnadsfri utbildningsdag om index för HD och ED!

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om index som verktyg samt om hur index kan tillämpas i det praktiska avelsarbetet för bättre ledhälsa.

Jag är tacksam om ni vill sprida bifogad inbjudan till era medlemmar.skk_logo (1)

Mer information om utbildningen finns även på SKKs webbsida.

För frågor om anmälan eller praktiska frågor om utbildningen, kontakta Anna Qvarfort på SKKs avdelning för avel och hälsa anna.qvarfort@skk.se

Med vänlig hälsning

Sofia Malm
Genetiskt sakkunnig
Avdelningen för avel och hälsa, Svenska Kennelklubben