E-postadresser!

e-postPudelklubben önskar uppdatera sitt medlemsregister med
e-postadresser.
Vi är tacksamma om du vill skicka din e-postadress och medlemsnummer till; medlem@pudelklubben.se
eller via sms till 0768-17 21 70