PudelNytt nr 3

Passa på att annonsera!

Pudelnytt nr 3 har Temanummer ”Min Champion” – presentera Din Champion, samtliga championtitlar Din pudel har erövrat!
Manusstopp den 1 september.
Vid temanummer reduceras annonskostnaden med 10%, annonsering på hemsidan ingår i tre månader.

Pudelnytt