Svenska Kennelklubbens organisationsutredning

Hur ska SKK se ut i framtiden? Det fick SKKs Centralstyrelse i uppdrag utreda vid Kennelfullmäktige 2015. Nu kan du som medlem tycka till om organisationsutredningens åtta huvudförslag! Pudelklubben och alla dess medlemmar ingår i SKK:s organisation och därmed är vi alla berörda av utredningen

Mer info här Organisationsutredningen

Det finns även en enkät för alla att fylla i: Till enkäten