Information från SKK – förslag om omorganisation av FCI

Info från SKK :På FCIs generalförsamling 6–7 november i Leipzig kommer ett förslag läggas om en omorganisation av FCI. Förslaget innebär att den stora Europasektionen delas i tre och på så sätt hoppas de europeiska kennelklubbarna kunna öka sitt inflytande i den internationella kennelfederationen.

Läs mer på SKKs hemsida, klicka dig vidare här : 
https://www.skk.se/sv/nyheter/2017/8/omorgansation-av-fci-foreslas/