SPK uppmärksammas på KF

Att Svenska Pudelklubben firar 75 års jubileum i år uppmärksammades under middagen på SKK Kennelfullmäktige.