Valberedningens arbete inför PF 2018

“Valberedningen har nu inlett sitt arbete inför Pudelfullmäktige 2018. Vårt uppdrag består i att lägga fram ett förslag på ny styrelse inför verksamhetsåret 2018. Det sker på Pudelfullmäktige den 7/4 2018. Uppdraget har vi fått av delegaterna som i sin tur agerar på medlemmarnas uppdrag, på föregående års PF. Att bli invald i valberedningen innebär att man har fullmäktiges förtroende att hitta lämpliga kandidater för att kunna sätta samman en väl fungerande styrelse.

Känner du dig manad att arbeta i styrelsen, eller känner någon som du skulle vilja tipsa oss om, tveka då inte att kontakta någon av oss i valberedningen! “

Läs mer om hur valberedningen arbetar, vilka de är samt hur du får kontakt med dem genom att klicka här