Stadgeändringar

Vid avdelningarnas årsmöten kommer de reviderade förslagen av stadgar för SPK att tas upp för information och eventuella synpunkter. Ändringarna är framförallt redaktionella i enlighet med formatet för typstadgar inom SKK-organisationen. Med rödmarkerad text finns de ändringar som skiljer sig innehållssmässigt från de befintliga stadgarna.Slutligt beslut om stadgarna tas vid PF