Info från SKK ang. prcd-PRA test

Som en följd av att företaget Optigen blivit uppköpt av Mars Petcare har laboratoriet slutat erbjuda DNA-test för prcd-PRA. Detta med undantag för pudel och retrieverraser, som enligt den information vi fått, under ytterligare en period kan beställa test för prcd-PRA från Optigen.

Med anledning av detta godkänner SKK numera prcd-PRA tester genomförda av följande laboratorier:
– Antagene (https://www.antagene.com/en
– Laboklin (https://shop.labogen.com/en/order-genetic-test/dog/
– Genomia (https://www.genomia.cz/en/test/pra-prcd/)

Det finska laboratoriet Genoscoper genomför test avseende prcd-PRA som del i en större panel med många DNA-tester (myDogDNA). Även resultat avseende prcd-PRA från Genoscoper accepteras för central registrering, men i första hand rekommenderas att man endast testar hunden för den (eller de) mutationer som är av relevans och intresse i rasen. Genoscoper listas av denna anledning inte på skk.se under laboratorier för prcd-PRA.

Information avseende prcd-PRA på skk.se är uppdaterad (https://www.skk.se/…/halsa/dna-tester/olika-tester/Prcd-PRA/). Istället för den specifika DNA-remiss för prcd-PRA som tidigare funnits hänvisas nu till SKKs allmänna DNA-remiss.

Observera att SKK inte accepterar e-postsvar från laboratoriet som underlag för central registrering. E-post med bilaga i form av pdf-fil fungerar dock bra.