BPH 200-analys även för de mindre varianterna

Nu har även fler än 200 pudlar av de mindre varianterna genomgått Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH. Därför har en så kallad 200-analys, en detaljerad beskrivning av resultaten, gjorts även för dem.