Bli medlem!

Bli medlem i Svenska Pudelklubben ?
Vill Du lära känna Din ras bättre, skaffa Dig kunskaper om pudelns skötsel och fostran, delta i olika tävlingssammanhang, hålla Dig informerad om vad som händer i pudelvärlden, träffa andra pudelvänner med andra ord , vill Du få ut största möjliga tillfredsställelse och glädje av Ditt pudelägande gör som många andra pudelvänner: bli medlem i Svenska Pudelklubben!