Viktig information om åtgärder mot covid-19

SKK har idag gått ut med besked att all verksamhet inom SKK-organisationen ska ställas in från och med 27 mars till och med 31 maj (med möjlighet till förlängning).

Förbudet gäller:
– all form av tävlingsverksamhet
– utbildning
– träffar
– promenader och liknande aktiviteter

Utomhusträffar med färre än 10 personer, varv ingen är ditrest från annan del av landet, är undantagna.

Läs mer här: https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/