Styrelseprotokoll från CS

Nr 2 och 3 för 2020 finns nu publicerade