Uppdaterade valphänvisningsregler från och med 1 juni 2020

Svenska Pudelklubbens centralstyrelse har beslutat att göra några förändringar i valphänvisningsreglerna, de nya uppdaterade reglerna börjar gälla från och med måndagen den 1 juni 2020.

Generellt gäller att av SKKs Grundregler och av SKK beslutat hälsoprogram ska följas.

Utöver de hälsoprogram som finns för de olika storlekarna så har Pudelklubben egna regler för att uppfödare ska få hänvisa sina kullar på hemsidan. Det kan bland annat handla om vilka hälsotester föräldradjuren ska ha genomfört men kan exempelvis också beröra tikarnas ålder när de får kull.

Ni hittar de uppdaterade valphänvisningsreglerna här

Uppdaterade valphänvisningsregler från och med 1 juni 2020