SKKs Guide för att beräkna inavelsgrad

SKKs avelsdata är det verktyg du som uppfödare kanske oftast använder när det kommer till att se inavelsgraden hos en specifik individ eller planerad kull. För att kunna använda dig av avelsdata krävs dock att hundarna finns i SKKs databas, vilket inte alltid är fallet (exempelvis med utländska hundar).

Nu har SKK släppt en guide för hur du på egen hand räknar ut inavelsgraden för en individ/planerad kull.

Du hittar den här