Kommittéer hos SPK centralt

För att kunna fördela och förbättra arbetet inom organisationen har olika kommittéer skapats, och/eller uppdaterats, vi hoppas att det ska leda till bättre kommunikation till våra avdelningar och medlemmar.

I varje kommitté är sammankallade med i CS och består sedan av engagerade och sakkunniga medlemmar runt om i vårt avlånga land. Klicka på cirkeln nedan för att se hur sammansättningen i de olika kommittéerna ser ut.