SAR-listan

SAR-gruppen är en arbetsgrupp under Pudelklubbens centralstyrelse som arbetar med färgerna grå och aprikosröd.
Gruppen var med och startade SAR-listan för drygt ett årtionde sedan i ett försök att öka utställandet och kvaliteten exteriört på SAR-pudeln. Det är nu dags att utvärdera listan och vi vill ha hjälp av er uppfödare.Svara på frågorna nedan. Det går även att svara anonymt och då fyller ni inte i namn och kennelnamn.
Tack för ert deltagande!
/Hälsningar SAR-gruppen

Ni hittar länken via denna knapp