Digital fika, tema RAS

Digital fika den 8e nov. kl 19.00

Sammankallande i avelskommittén, Malin Hult, bjuder in till digital fika och diskussion angående RAS-dokumentet för Pudel.

Stunden inleds med lite korta förhållningsregler och sedan är förhoppningen att ni som är närvarande vill ta tillfället i akt att diskutera RAS utifrån era tankar, funderingar och frågor.

Slå dig ner framför datorn med en varm kopp kaffe/te och något gott att äta, så hoppas jag att vi får en trivsam fika med fokus på pudeln.

Väl mött!