En uppmaning

Inför parning

Se alltid till att aktuella hundar, oavsett om du är tik- eller hanhundsägare, har de hälsotester som krävs för registrering av valpar. Alla hälsotester skall finnas stambokförda och synliga på SKK Hunddata/Avelsdata innan parning.

För storpudel är det känd höftledsstatus och för de mindre varianterna skall ett resultat avseende prcd-pra finnas, antingen genom härstamning eller ett eget DNA-test.

Sedan hösten 2021 kräver SKK att hundar som är hereditärt fria i tre generationer testas på nytt inför avel. DNA test är ett säkert verktyg för oss att använda i avel men felaktigheter kan uppstå, vid exempelvis provtagning, härstamning eller förväxlingar vid labbets analysering. Det sker inte ofta men det förekommer.

Det har visat sig att en hund som tidigare varit hereditärt fri har testats med resultat prcd-B. Ägarna till de hereditärt fria barn och barnbarn till denna hund skall i dagarna ha fått ett brev ifrån SKK med information om att deras hund ej längre är hereditärt fri. Skall dessa hundar användas i avel behöver de således ett eget testresultat gällande prcd-PRA innan parning.

Pudelklubben vill på förekommen anledning be er, hanhunds- och tikägare som låter er hund gå i avel, att vara uppdaterade via avelsdata på era hundars testresultat gällande framförallt prcd-pra.

Klicka ovan för att komma till SKK Avelsdata och registreringsreglerna hittar ni genom att klicka här

Har ni frågor är ni alltid välkomna att höra av er till avel och hälsa, via e-post till avel.cs@pudelklubben.se