Årsmöten i avdelningarna

Nu närmar sig avdelningarnas årsmöten med stormsteg🐩🐩🐩🐩

Samtliga årsmöten blir även i år digitala .

Södra 6 feb kl 13

Västra 12 feb kl 14

Mellansvenska 13 feb kl 13

Norra 9 feb kl 18