Information från SKK

Läs SKKs ställningstagande gällande det pågående kriget i Ukraina